نمایش دسته: ادبی💎متنهای زیبا💎

تعداد اعضاء: 449056
نوع: کانال

دکتر علی شریعتی و سخنان بزرگان

تعداد اعضاء: 337148
نوع: کانال

همیشه دوستت خواهم داشت

تعداد اعضاء: 325148
نوع: کانال

حسین پناهی و سخنان بزرگان

تعداد اعضاء: 309805
نوع: کانال

کانال شعروادب

تعداد اعضاء: 291918
نوع: کانال

😐شیخ پشم الدین😐

تعداد اعضاء: 278526
نوع: کانال

حکایت و داستان های آموزنده

تعداد اعضاء: 262977
نوع: کانال

جملات هشت ریشتری

تعداد اعضاء: 254196
نوع: کانال

جملات هشت ریشتری

تعداد اعضاء: 246898
نوع: کانال

سخـــنان حکــــیمانه ونابـــــــ

تعداد اعضاء: 232712
نوع: کانال

دٌّلَّ نِّوشّْتُّهّْ

تعداد اعضاء: 230598
نوع: کانال

سخـــنان حکــــیمانه ونابـــــــ

تعداد اعضاء: 187298
نوع: کانال

صفحه بعد