نمایش دسته: ادبی💎متنهای زیبا💎

تعداد اعضاء: 501752
نوع: کانال

حکایت و داستان های آموزنده

تعداد اعضاء: 347771
نوع: کانال

حسین پناهی و سخنان بزرگان

تعداد اعضاء: 321545
نوع: کانال

دکتر علی شریعتی و سخنان بزرگان

تعداد اعضاء: 312242
نوع: کانال

کانال شعروادب

تعداد اعضاء: 306286
نوع: کانال

😐شیخ پشم الدین😐

تعداد اعضاء: 281504
نوع: کانال

جملات هشت ریشتری

تعداد اعضاء: 248693
نوع: کانال

جملات هشت ریشتری

تعداد اعضاء: 245113
نوع: کانال

دٌّلَّ نِّوشّْتُّهّْ

تعداد اعضاء: 231435
نوع: کانال

🌹🌸 text_love 🌸🌹

تعداد اعضاء: 195457
نوع: کانال

سخـــنان حکــــیمانه ونابـــــــ

تعداد اعضاء: 177919
نوع: کانال

شعر نو

تعداد اعضاء: 171454
نوع: کانال

صفحه بعد