نمایش دسته: ادبی🖋 دل نوشته ❤️

تعداد اعضاء: 1042046
نوع: کانال

داستان کوتاه

تعداد اعضاء: 449901
نوع: کانال

💎متنهای زیبا💎

تعداد اعضاء: 424996
نوع: کانال

"شعر و ترانه"

تعداد اعضاء: 416875
نوع: کانال

جملات هشت ریشتری

تعداد اعضاء: 313348
نوع: کانال

♥️دلنوشته♥️

تعداد اعضاء: 298112
نوع: کانال

حسین پناهی و سخنان بزرگان

تعداد اعضاء: 291744
نوع: کانال

دکتر علی شریعتی و سخنان بزرگان

تعداد اعضاء: 286029
نوع: کانال

😐شیخ پشم الدین😐

تعداد اعضاء: 276365
نوع: کانال

کانال شعروادب

تعداد اعضاء: 230845
نوع: کانال

شعر نو

تعداد اعضاء: 170169
نوع: کانال

🌷🌷🌷شعر و عسل پارسی🌷🌷🌷

تعداد اعضاء: 152919
نوع: کانال

صفحه بعد