• با سیاست حرف بزن •

• با سیاست حرف بزن •

نوع:

کانال

تعداد اعضاء:

38029

آخرین به روز رسانی

2019/01/17-15:56:26

اضافه کردن به تلگرام گزارش تخلف


توضیحات

کافه تریا فرهنگ

به با سیاست حرف بزن تغییر کرد
با همون مطالب و پست
فقط اسم و عکس کانال عوض شد ..

..