سازمان مردم نهاد آوای اسفند

سازمان مردم نهاد آوای اسفند

نوع:

کانال

تعداد اعضاء:

224

آخرین به روز رسانی

2019/11/12-07:53:26

اضافه کردن به تلگرام گزارش تخلف


توضیحات

این کانال جهت هم افزایی، هم گرایی و اطلاع رسانی اعضا و هواداران سازمان مردم نهاد آوای اسفند تاسیس گردید.
@avayesfand
ارتباط با مدیر عامل سمن:
@saeed_imani56