☔اَمی گیلان زمین

☔اَمی گیلان زمین

نوع:

کانال

تعداد اعضاء:

212

آخرین به روز رسانی

2019/11/12-08:27:47

اضافه کردن به تلگرام گزارش تخلف


توضیحات

کانالی جامع برای تمامی گیلانیان

بدون وابستگی به هیچ ارگان و نهاد

اجتماعی_فرهنگی_مذهبی_سیاسی_ورزشی
☔☔☔☔