دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

نوع:

کانال

تعداد اعضاء:

381

آخرین به روز رسانی

2019/11/12-09:41:35

اضافه کردن به تلگرام گزارش تخلف


توضیحات

دبیرخانه دایمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی عالیترین نهاد برگزار کننده و تصمیم گیرنده درخصوص برنامه های روز جهانی شهرسازی در کشور می باشد.