• آﺳــۧ͡ــﺂﺂۈ୭ڔ 💚🙊

• آﺳــۧ͡ــﺂﺂۈ୭ڔ 💚🙊

نوع:

کانال

تعداد اعضاء:

5129

آخرین به روز رسانی

2018/05/25-22:49:47

اضافه کردن به تلگرام گزارش تخلف


توضیحات

• اهـلآ و୭سـهلآ '💗

• بـڪـم فـی قـناتی الـمـتواضـ۶ـهہ ' 🙊💭


‏•کنت انظر لهاتفی لعلک تفهم اهتمامی انتظاری
لکنک فی الواقع حیواان 🙂ء

• لـ ٲقتباسات ، کتابات ، وشوی ,صـور ،!📙💗

'
#•تواصـل @Okref456bot 💚